Чайнек

  • Tilting Kettle

    Чайканды жантайтуу

    JINGYE буу чайнектери, ошондой эле куртка чайнеги деп да аталат, анын курткасы толук катмарлуу жарым шардын атайын түбүнө ээ жана чыныгы жарым шар формасындагы куртка катмары аркылуу ысытылып, массалык бышыруу процессинде материал бир калыпта ысытылышын камсыз кылат. 

  • Stationary Kettle

    Стационардык чайнек

    JINGYE стационардык буу чайнектери, ошондой эле жакет чайнек деп да аталат, анын курткасы толук катмарлуу жарым шардын атайын түбүнө ээ жана чыныгы жарым шар формасындагы куртка катмары аркылуу ысытылып, материал массалык бышыруу процессинде бир калыпта ысытылышын камсыз кылат.